Logo: FLVB

Fédération Luxembourgeoise de Volleyball

3, route d'Arlon  •  L-8009 Strassen • Luxembourg

Tel: +352 - 48 41 86  •  Fax: +352 48 41 81 

Web: http://www.flvb.lu •  Email: mail@flvb.lu

Fédération Luxembourgeoise de Volleyball

 

Clubs du Volleyball au Luxembourg - Est

Logo: VB Amber-Lënster - VBAL VB Amber-Lënster - VBAL
20, rue du Village
L-6140 Junglinster
E-mail : comite@vbal.lu
WWW : www.vbal.lu

 

Logo: VB Echternach - VBE VB Echternach - VBE
Martine Lengler
46, op der Schanz
6225 Altrier
Tél : +352 691 471 488
Fax : +352 728 158
E-mail : vbe@volleyball-echternach.lu
WWW : www.volleyball-echternach.lu

 

 

Logo: Facebook