Logo: FLVB

Fédération Luxembourgeoise de Volleyball

3, route d'Arlon  •  L-8009 Strassen • Luxembourg

Tel: +352 - 48 41 86  •  Fax: +352 48 41 81 

Web: http://www.flvb.lu •  Email: mail@flvb.lu

Fédération Luxembourgeoise de Volleyball

Erster Sieg für Escher Damen, Walferdinger Herren triumphieren im Krimi gegen Fentingen

Photo: Betty Hoffmann (RSRW) gegen Block von Isabelle Frisch und Lynn Elouardi (VCM)

Source: photo.lu by Christian Kemp

Vizemeister dominiert Nachholspiel gegen Esch

Esch und Walferdingen bringen fast Mamer und Strassen zu Fall, Gym dominiert 3:1 über den Meister

Résultats du tirage online!

 

le mercredi, 18 janvier 2012 à 18.00 heures

 

Lorentzweiler schrammt knapp an Sensation vorbei

Rapport Versamlung vum 13 December

Photo by Tom Kirtz on www.volleyball.lu  - Walfer Jugendtournoi

 

Logo: Facebook