Logo: FLVB

Fédération Luxembourgeoise de Volleyball

3, route d'Arlon  •  L-8009 Strassen • Luxembourg

Tel: +352 - 48 41 86  •  Fax: +352 48 41 81 

Web: http://www.flvb.lu •  Email: mail@flvb.lu

European Championship Termine 13.05.2016-26.06.2016
Fédération Luxembourgeoise de Volleyball
Calendrier
04.06.2016
Beach: 2x2 dames / hommes
RSR Walfer
11.-12.06.2016
Championnat Jeunes (U19) de Beach-Volleyball
Steinfort
11.06.2016
Beach Loisir 4x4
VC Beckerich
12.06.2016
Beach 2x2 mixte
VC Beckerich
Logo: Twitter
Logo: Facebook

Fédération Luxembourgeoise de Volleyball  •  3, route d'Arlon  •  L-8009 Strassen

Tel: +352 - 48 41 86  •  Fax: +352 48 41 81  •  email: info@flvb.lu